Houdek, Vítězslav (1856-1916), Jurist

Houdek Vítězslav, Jurist. * Namiescht a. d. Hanna (Náměšť na Hané, Mähren), 27. 7. 1856; † ebenda, 1. 6. 1916. Seit 1880 in der staatlichen polit. Verwaltung in Mähren tätig, 1902 Ministerialrat im Innenmin., 1908 Vizepräs. der Statthalterei in Brünn, 1915 i.R.

W.: Selské zřízení v Loučanech z r. 1525 (Die Bauernverfassung in Loučany von 1525), 1876; O moravských zem. zákonech školských (Über die mähr. Landesschulgesetze), 1882; O správě záležitostí školských na Moravě (Über die Verwaltung der Schulangelegenheiten in Mähren), 1883; O staroslovanských hradech (Über altslaw. Burgen), 1888; O způsobu stavby dědin moravských (Über die Baumethode der mähr. Dörfer), 1889; O stáří osad moravských na základě zpráv listinných (Über das Alter der mähr. Ortschaften auf Grund der Urkundenberr.), 1890; Paměti městečka Náměště (Erinnerungen an das Städtchen Namiescht), 1892; Desatero o církevních pámátkách uměleckých (Die zehn Gebote über kirchliche Kunstdenkmäler), 1899; Drobnomalby moravských desk zemských (Die Miniaturen der mähr. Landtafel), 1915; etc.
L.: Masaryk; Almanach českých právníků (Almanach der tschech. Juristen), 1904; Almanach československých právníků (Almanach tschechoslowak. Juristen), 1930; Otto 11, 28, Erg. Bd. II/2.
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 2 (Lfg. 10, 1959), S. 434f.
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>