Klíma, Jiří Václav (1874-1948), Pädagoge

Klíma Jiří Václav, Pädagoge. * Münchengrätz (Mnichovo Hradiště, Böhmen), 13. 3. 1874; † Prag, 7. 4. 1948. Zuerst Mittelschulprof., später am Pädagog. Inst. J. A. Komenskýs tätig. 1916 war er Lektor für ästhet. Erziehung an der Tschech. Techn. Hochschule, ab 1927 Doz. für Pädagogik an der Univ. Prag; Mitgl. der Intern. Society for Crippled Children in Nordamerika u. a. K. befaßte sich mit Problemen der sittlichen und ästhet. Erziehung, mit dem Leben und Werk J. A. Komenskýs und redigierte mehrere Fachz. und Editionen.

W.: Výchova dítěte (Die Erziehung des Kindes) 1916; Výchova mrzáků (Die Erziehung von Krüppeln), 1916; Adolf Heyduk a M. J. Hus (A. H. und M. J. H.), 1920; Estetická výchova na středních školách (Ästhet. Erziehung an Mittelschulen), 1921; Základní věty o estetické výchovĕ (Die Grundlagen der ästhet. Erziehung), 1922; Jak čísti? (Wie sollen wir lesen?), 1922; Úvod do metodiky výchovy mravní a estetické (Einführung in die Methodik der sittlichen und ästhet. Erziehung), 1924; Základní problémy nově výchovy (Grundprobleme der neuen Erziehung), 1925; J. J. Pestalozzi a dnešní ideály výchovné (J. J. Pestalozzi und die heutigen Erziehungsideale), 1927; Typologický průzkum žactva české školy střední (Typolog. Untersuchung der tschech. Mittelschuljugend), 1927; Komenského kšaft (Komenskýs Testament), 1928; Rytmus a rytmika (Rhythmus und Rhythmik), 1928; etc.
L.: Práce vom 9. 4. 1948; Masaryk 3; Otto, Erg.Bd. III/1; Příruční slovník naučný 2.
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 3 (Lfg. 15, 1965), S. 405
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>