Koláček, František (1881-1942), Geograph

Koláček František, Geograph. * Brünn, 9. 12. 1881; † KZ Mauthausen (O.Ö.), 7. 5. 1942 (hingerichtet). Nach Stud. an der Univ. Prag war K. zuerst Mittelschulprof. in Prag und Pardubitz. Schon zu dieser Zeit machte er durch wiss. Veröff. auf sich aufmerksam. 1923 ao., 1929 o. Prof. der Geographie an der Univ. Brünn. K.s ausgedehnte Publikationstätigkeit betraf geophysikal., kartograph., regional-geograph., klimatolog. und anthropo-geograph. Probleme. Er gab auch eine Reihe geograph. Karten heraus.

W.: Pohyb pobřežních čar (Bewegung der Küstenlinien), 1907; Úvod do kartografie (Einführung in die Kartographie), 1913; Karpatská zemětřesení na půdě Republiky Československé (Karpat. Erdbeben auf dem Gebiet der Tschechoslowak. Republik), 1921; Jak se změnila mapa světa po válce (Wie hat sich die Weltkarte nach dem Kriege verändert), 1922; Studie vodních toků na základě odtoku (Stud. über Wasserläufe auf Grund des Abflusses), 1925; Oblastní odtoková mapa Moravy (Regionale Abflußkarte von Mähren), 1926; Evropa po stránce fysicky zeměpisné (Europa bezüglich der physikal. Geographie), 1926; Zeměpis Československa (Geographie der Tschechoslowakei), 1934; Počasí jako činitel geografický (Das Wetter als geograph. Faktor), 1939; etc.
L.: Naše věda 24, 1946; Lidé a země 3, 1954; Naučný geologický slovník 2, 1961; Masaryk 4; Příruční slovník naučný 2; Otto, Erg. Bd. III/1.
(Kořalka)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 4 (Lfg. 16, 1966), S. 71
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>