Kosiński, Władysław (1844-1914), Ethnograph und Sprachwissenschafter

Kosiński Władysław, Ethnograph und Sprachwissenschafter. * Jurków (Galizien), 24. 6. 1844; † Myślenice b. Krakau, 3. 2. 1914. Stud. 1864–68 klass. Philol. an der Univ. Krakau, 1871 Dr.phil., 1873 Lehramtsprüfung, 1876 wurde K. Mitgl. der Anthropolog., 1878 Mitgl. der Linguist. Komm. der Poln. Akad. der Wiss. in Krakau, 1899 Mitgl. der Ges. für Volkskde. in Lemberg, 1900 Mitgl. des Präsidiums der Ges. für Volkskde. in Krakau. 1876–80 unterrichtete K. Poln., Griech., Latein und Geographie (Stenographie als Freigegenstand) am Realgymn. in Wadowice b. Krakau, 1880–1910 Stenographie am Gymn. St. Anna in Krakau. K., der sich um die poln. Volkskde. große Verdienste erwarb, veröff. ab 1876 viele Artikel und Rezensionen in den Publ. der Akad. der Wiss., 1903–10 in der Z. „Lud“.

W.: Słowniczek prowincyonalizmów z okolic Krakowa, Bochni, Wadowic (Wörterbuch der Provinzialismen aus der Gegend um Krakau, Bochnia, Wadowice), 1876; Porównawcze zestawienie niektórych właściwości języka ludowego zachodniej Galicji ze staropolskim językiem (Vergleichende Zusammenstellung mancher Eigenheiten der Dialekte in Westgalizien mit dem Altpoln.), 1877; Słownik okolicy Czchowa (Wörterbuch der Umgebung von Czchów), in: Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, Bd. 7, Tl. 1, 1915, S. 27–74.
L.: J. St. Bystoń, Bibliografia ludoznawstwa polskiego (Bibliographie der poln. Volkskde.), Bd. 1, 1929; ders., Wstęp do ludoznawstwa polskiego (Einführung in die poln. Volkskde.), 2. Aufl., 1939; J. Gajek–Z. Malewska, Indeks Ludu, t. 1–39 (Reg. der Z. Lud), Bd. 1–39, 1953, Bd. 40, 1952–53; F. Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego (Bibliographie der poln. Volkskde.), 1914; K. Estreicher, Bibliografia polska XIX st. (Poln. Bibliographie des 19. Jh.), Bd. 6, 1881, 1881–1900, Bd. 2, 1907; K. Korta, Gimnazium św. Anny w Krakowie – Wspomnienia ucznia z lat 1888–1896 (St. Anna-Gymn. in Krakau – Erinnerungen eines Schülers aus den Jahren 1888–96), 1938; A. Kutrzebianka, Rozwój badań etnograficznych Ziemi krakowskiej (Entwicklung der ethnograph. Forschungen in der Gegend um Krakau), in: Lud, Bd. 39 (1948–51), 1952, S. 589; J. Leniek, Księga pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy załozenia Gimnazium św. Anny (Gedenkbuch zur Feier des 300jährigen Jubiläums des St. Anna-Gymn. in Krakau), 1888, S. 229; Katalog wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności 1873–1947 (Katalog der Ausgaben der Poln. Akad. der Wiss. 1873–1947), Bd. 1, 1948; Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie R. 1876–1912/13 (Jb. der Akad. der Wiss. 1876–1912/13), 1877–1913; Sprawozdanie Dyrekcji c. k. realnego i wyższego Gimnazium w Wadowicach za rok szkolny 1876–1881 (Ber. der Dion. des k. k. Real- und Höheren Gymn. in Wadowice für das Jahr 1876–81), 1876–81.
(Bieńkowski)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 4 (Lfg. 17, 1967), S. 145
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>