Łoś, Jan (1860-1928), Slawist

Łoś Jan, Slawist. * Kielce (Polen), 14. 5. 1860; † Krakau, 10. 11. 1928. Stud. 1881–1885 an der Univ. St. Petersburg, dann in Paris, Freiburg, Leipzig, und Berlin, dann Doz. der Slawistik an der Univ. St. Petersburg 1890–1902. 1902 o. Prof. für slaw. Philol. an der Univ. Krakau. 1907 korr. Mitgl., 1916 o. Mitglied der Akad. der Wiss. in Krakau. Ab 1920 Prof. der poln. Sprache an der Univ. Krakau, 1923/24 Rektor. Ł. verfaßte zahlreiche Stud. über slaw. Philol., über Dialektol. und Geschichte der poln. Sprache.

W.: Wiersze polskie w ich dzisiejszym rozwoju (Die poln. Verskunst in ihrer heutigen Entwicklung), 1920; Początki piśmiennictwa polskiego (Die Anfänge des poln. Schriftwesens), 1922; Gramatyka starosłowiańska (Altslaw. Grammatik), 1922; Gramatyka polska (Poln. Grammatik), 3 Bde., 1922–27; Krótka gramatyka historyczna języka polskiego (Kurze hist. Grammatik der poln. Sprache), 1927; etc. Hrsg.: Przegląd językowych zabytków staropolskich (Übersicht der altpoln. Sprachrelikte), 1915.
L.: Prace Filologiczne 12, 1928 (mit Werksverzeichnis); Nauka Polska, Bd. 19, 1934, S. 528; Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1907/08, 1908, S. 27, 1916/17, 1917, S. IX–X; W. Taszycki, J. Ł. w 40-lecie pracy naukowej (J. Ł., 40 Jahre seiner wiss. Tätigkeit), 1926; Wielka Enc. Powszechna Ilustrowana, Bd. 45/46, 1911; Wielka Enc. Powszechna PWN, Bd. 6, 1965; G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej (Die poln. Literatur von den Anfängen bis zum Weltkrieg), 2. Aufl., Bd. 4, 1931, s. Reg.; Bibliografia naukoznawcza (Bibliographie des Wissens), 1928–31.
(Skowrońska)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 5 (Lfg. 24, 1971), S. 325f.
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>