Mocko, Ján (1843-1911), Seelsorger und Schriftsteller

Mocko Ján, Seelsorger und Schriftsteller. * Senitz (Senica, Slowakei), 26. 1. 1843; † ebenda, 17. 11. 1911. Wirkte als evang. Pfarrer in Čáčov, ab 1899 als Senior in Neutra. Seine Arbeiten über das Liedgut der Reformationszeit waren bahnbrechend, wenn auch die neuere Forschung (Durovič, Vilikovský) einige seiner Feststellungen korrigierte.

W.: Život Jura Tranovského (Das Leben J. Tranovskýs), 1891; Tobiáš Masnicius, 1896; Daniel Stránsky a jeho doba (D. S. und seine Zeit), 1897; Biskup Joachim Kalinka (Bischof J. K.), 1897; Pojď za mnou! (Folge mir!, Biographien), 1899; Eliáš Láni, 1902; Historia posvätnej piesne slovenskej a história kancionálu (Geschichte des slowak. Kirchengesanges und Geschichte des Kanzionals), 2 Tle., in: Cirkevné listy, 1907, 1912; Abhh. in Cirkevné listy, 1875, 1888, 1890, 1891–96, 1898–1900, 1911, Korouhev na Sionu, 1878–82, Národnie Noviny, 1894, 1897, 1899, Stráž na Sione, 1896, Tranovský, ev. Kalendár, 1895–98, 1911, etc. Hrsg.: Kanzional Cithera Sanctorum, 1895; Venec náboženských piesni . . . (Kranz andächtiger Lieder . . .), 1910.
L.: Černušák–Štědroň–Nováček; Szinnyei; Rizner, Bd. 3, S. 222 f.; J. Potúček, Výberová bibliográfia zo slovenskej hudobnej literatǔry (Bibliograph. Auswahl aus der slowak. Musikliteratur), 1963, S. 66 f.
(N. Duka Zólyomi)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 6 (Lfg. 29, 1975), S. 334
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>