Platzer, Robert (1831-1868), Bildhauer

Platzer Robert, Bildhauer. * Prag, 2. 11. 1831; † Prag, 3. 9. 1868. Enkel des Vorigen; schuf für Friedhöfe in Prag, Altbunzlau (Stará Boleslav) etc. eine Reihe von Grabmälern, die meist wie kleine Architekturen mit plast. Ausschmückung durch Embleme, seltener mit figuralen Motiven versehen sind. Verglichen mit der anderen zeitgenöss. Grabmalplastik, bewahren sie in Auffassung und Durchführung künstler. Niveau. P. war auch als Restaurator tätig.

L.: A. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách, in: Památky archeologické a místopisné 30, 1918, S. 201; F. X. Jiřík, I. Platzer, in: Umění 5, 1932, S. 344; J. Füssel, Pražští mistři funerální plastiky, in: Věstník hlavního města Prahy 42, 1935, S. 902 ff.; Komenský; Masaryk; Otto, Erg.-Bd. IV/2; Thieme–Becker; Toman; V. Sís, Olšany, 1929, S. 53; Topographie der hist. und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Tschechoslowak. Republik 50, 1932, S. 79; Z. Skořepová, O sochařském díle rodiny P., 1957; Umělecké památky Čech, red. von Z. Wirth, 1957, S. 841; E. Poche–J. Janáček, Prahou krok za krokem, 1963, s. Reg.
(M. Stehlík)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 37, 1980), S. 120
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>