Podhradsky, Josef; Ps. Váraljai (1795-1870), Historiker

Podhradsky Josef, Ps. Váraljai, Historiker. * Udvard (Dvory nad Žitavou, Slowakei), 18. 1. 1795; † Ofen (Budapest), 14. 8. 1870. Stud. in Tyrnau (Trnava) kath. Theol., war 1813/14 in der Benediktinerabtei Martinsberg (Pannonhalma), ab 1816 Beamter bei der k. u. k. Hofkammer. P. widmete sich hist. Forschungen sowie der Quellenedition und erwarb sich um die Herausgabe der Ofener Chronik große Verdienste. Er veröff. zahlreiche Aufsätze in den Z. „Tudományos Gyüjtemény“, „Magyar Tudós Társaság Évkönyve“, „Tudomány Tár“, „Fasciculi ecclesiastico-literarii“, „Religio“, „Akadémiai Értesítő“, „Új Magyar Muzeum“, „Magyar Történelmi Tár“ und „Századok“. 1834 korr., 1858 o. Mitgl. der Ung. Akad. der Wiss.

W.: Buda és Pest régi állapotjokról (Frühere Zustände in Ofen und Pest), 1833; Pázmány P. esztergomi érseknek . . . élete (Das Leben des Graner Erzbischofs . . . P. Pázmány), 1836; Szlavóniáról, mint Magyarországnak alkotmányos részéről (Slawonien als konstituierender Tl. Ungarns), 1837; Magyarország karainak és rendeinek szavazati joga a közgyűléseken (Das Stimmrecht der ung. Stände auf Gen.Versmlg.), 1847; Werancsics A. esztergomi érseknek . . . élete (Das Leben des Erzbischofs von Gran . . . A. Werancsics), 1857; Béla király névtelen jegyzőjének ideje kora és hitelessége (Zeit, Alter und Glaubwürdigkeit des anonymen Notars des Kg. Béla), 1861; Manuskripte, Ung. Nationalmus., Budapest; etc. Hrsg.: Magistri Simoni de Kéza de originibus et gestis Hungarorum libri duo, 1833; Chronicon Budense, 1838; A pannonhalmi apátság alapító levele . . . (Die Gründungsurkunde der Abtei Martinsberg . . . ), 1868; etc.
L.: P. J., in: Századok 4, 1870, S. 571 f.; Z. Fallenbüchl, A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig 1780–1848, in: Levéltári Közlemények 43, 1972, S. 339, 343, 362, 366, 370; Das geistige Ungarn; M. Életr. Lex.; Pallas; Révai; Szinnyei; Wurzbach (s. Podhradszky J.); J. Ferenczy–J. Danielik, Magyar írók 1, 1856; I. Nagy, Magyarország családai . . . 9, 1862, S. 331.
(I. Chalupecký)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 37, 1980), S. 133
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>