Pokoly, József (1866-1933), Theologe

Pokoly József, Theologe. * Őr, Kom. Szabolcs (Ungarn), 6. 12. 1866; † Hajdúsámson, Kom. Hajdú (Ungarn), 5. 6. 1933. Stud. evang. Theol. HB in Sárospatak, 1886–89 in Debreczin (Debrecen). 1889–94 war er Erzieher bei der Familie Gf. K. Tiszas und absolv. gleichzeitig sein jurist. Stud. 1894 Pfarrer in Geszt (Kom. Bihar). 1895–1912 Prof. der Kirchengeschichte an der evang. theolog. Hochschule HB in Klausenburg (Cluj-Napoca), 1912–22 Prof. der Geschichte an der philosoph. Akad. (ab 1914 Univ. ), 1922–30 Prof. der Kirchengeschichte an der evang. ref. theolog. Fak. in Debreczin.

W.: A Kolozsvári ev. ref. theologiai fakultás (Die evang. ref. theolog. Fak. zu Klausenburg), 1896; A vármegyei intézmény története (Geschichte der Kom.-Einrichtung), in: Szolnok-Doboka vármegye monographiája 1, 1901; Az erdélyi református egyház története (Geschichte der Siebenbürger evang. ref. Kirche), 5 Bde., 1904–05; A 19. század (Das 19. Jh.), in: A magyarhoni protestáns egyház története, 1907; A protestántizmus hatása a magyar állami életre (Die Wirkung des Protestantismus auf das ung. staatliche Leben), 1910; Adatok az erdélyi rekatholisatio történetéhez (Quellen zur Geschichte der Rekatholisierung in Siebenbürgen), 1910; A katholikum mint egyetemes történeti eszme (Das Catholicum als allg. hist. Idee), 1913; etc. Hrsg.: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár (Quellensmlg. zur ung.-protestant. Kirchengeschichte), 1909–11.
L.: Református Szemle, 1933, S. 257 f.; M. Életr. Lex.; Révai; Szinnyei; Zoványi, Theologiai Lex.; Zoványi, Egyháztörténeti Lex.; I. Révész, P. J. emlékezete, 1936.
(B. Németh)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 37, 1980), S. 159
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>