Polák, Josef (1886-1944), Kunsthistoriker

Polák Josef, Kunsthistoriker. * Prag, 3. 2. 1886; † KZ Auschwitz (Oświęcim, Galizien), 7. 11. 1944. Stud. an der Tschech. Univ. Prag Jus, 1909 Dr. jur., widmete sich dann aber ausschließlich der Kunstgeschichte. Ab 1919 war er Dir. des Ostslowak. Mus. in Kaschau (Košice), 1937–44 Insp. der slowak. Mus. P.s Forschungen und publizist. Tätigkeit galten vor allem der bildenden Kunst und dem Kunstgewerbe in der Slowakei, bes. in der Barockzeit, später auch der tschech. Malerei des 19. Jh. Gelegentlich veröff. er auch kürzere Abhh. aus dem Gebiete des jüd. Kunstgewerbes.

W.: J. L. Kracker, malíř ve stol. XVIII, na slovenském východě (J. L. Kracker, ein Maler des 18. Jh. in der Ostslowakei), in: Časopis Matice moravské 45, 1921; Obraz F. Belopotockého (Das Bild F. Belopotockýs), in: Slovenské pohl’ady 46, 1930; Sprievodca po Krásnej Hôrke (Führer durch Krásna Hôrka), 1930; Nápisy pražských peroches . . . (Die Inschriften der Prager Peroches . . .) 1547–1808, in: Kniha o Praze, 1931; Grafika XVI. a XVII, století na východním Slovensku (Die Graphik des 16. und 17. Jh. in der Ostslowakei), in: Umění 5, 1932; Příspěvky k badání o Kupeckém (Beitrr. zur Forschung über Kupecký), ebenda, 6, 1933; Beitrr. über slowak. bildende Kunst, in: Československá vlastivěda 8, 1935; Der Goldschatz von Košice, in: Die internationale Kunstwelt 3, 1936; Jüd. Begräbniskrüge, ebenda, 3, 1936; Činnost umělecké družiny J. Navrátila v Zákupech a Ploškovicích . . . (Die Tätigkeit der Künstlergruppe um J. Navrátil in Reichstadt und Ploschkowitz . . .) 1850–53, in: Umění 11, 1938; Neznámá práce A. Machka (A. Macheks unbekanntes Werk), ebenda, 12, 1939; etc.
L.: E. Petách, Storočnica Východoslovenského múzea v Košiciach, in: Vlastivedný časopis 21, 1972, S. 185 f.; Masaryk; Novák, S. 1688, 1690; Otto, Erg.Bd. IV/2; Slovenský náučný slovník 3, 1932; Kulturní adresář ČSR, 1936, S. 420; Reprezentační lex. Slovenska a Podkarpatskej Rusi, 1936; Zentralstaatsarchiv, Prag.
(M. Vilímková)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 37, 1980), S. 171
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>