Řehák, Jan; Ps. J.J. Gregory (1839-1895), Lehrer und Historiker

Řehák Jan, Ps. J. J. Gregory, Schulmann und Historiker. * Prag, 21. 10. 1839; † Prag, 9. 11. 1895. Stud. an der Univ. Prag zunächst Jus, dann klass. Philol., Geschichte und Geographie (1869 Lehramtsprüfung aus Geschichte und Geographie, 1879 Dr. phil.) und unterrichtete als Gymnasialprof. Geschichte und Geographie 1870 in Prag, 1870–74 in Pardubitz (Pardubice), 1874–82 in Kuttenberg (Kutná Hora), ab 1882 wieder in Prag. Ř., der sich vor allem der Erforschung der Geschichte von Kuttenberg widmete, verfaßte und veröff. auch Lehrbücher und übers. Werke tschech. Schriftsteller ins Dt.

W.: Filip Villanuova, český biskup podobojí (Philipp Villanuova, ein tschech. utraquist. Bischof) 1504–07, 1878; Hora Kutná a její okolí (Kuttenberg und seine Umgebung), 1879; Místopis a dějiny král. horního města Hory Kutné (Ortskde. und Geschichte der kgl. Bergstadt Kuttenberg), 1879; Příspěvky k dějinám uměleckých památek Kutnohorských (Beitrr. zur Geschichte der Kuttenberger Kunstdenkmäler), in: Roční zpráva c. k. vyšších reálných škol v Hoře Kutné, 1879; Kutnohorská příspěvky k dějinám vzdělanosti české (Kuttenberger Beitrr. zur Geschichte der böhm. Bildung), 2 Bde., 1879–80; Dějiny starého věku (Geschichte des Altertums), 1894; etc. Hrsg.: Diarium kutnohorského biskupa Filipa Villanuovy (Diarium des Kuttenberger Bischofs Philipp Villanuova), in: Zprávy Královské české společnosti nauk, 1879. Übers.: Libretto für Dvořáks Oper „Dimitrij“; S. Čech, Im Schatten der Linde, 1886; etc.
L.: Národní listy vom 11. 11. 1895; Český časopis historický 1, 1895, S. 426; Výroční zpráva c. k. české realky pražské v Ječné ulici, 1896, S. 16 ff.; Otto 21.
(K. Kučera)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 9 (Lfg. 41, 1984), S. 20f.
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>