Reich, Eduard (1885-1943), Landwirtschaftsfachmann und Pädagoge

Reich Eduard, Landwirtschaftsfachmann und Pädagoge. * Groß Wisternitz (Velká Bystřice, Mähren), 17. 3. 1885; † Prag, 24. 5. 1943. Stud. u. a. an der Landwirtschaftlichen Akad. in Tabor (Tábor) und an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Prag (1908–13), 1915 Ing. agr., 1918 Dr. techn. R. war 1906–08 Ass. an der Landwirtschaftlichen Akad. in Tabor, 1908–18 Prof. an der Landwirtschaftlichen Mittelschule in Olmütz (Olomouc), danach im Min. für Landwirtschaft, ab 1936 als Sektionschef. Daneben fungierte er als Gen.Insp. für den landwirtschaftlichen Unterricht in der Tschechoslowakei, als Vorstand der Prüfungskomm. für das Lehramt an landwirtschaftlichen Schulen, als Gen.-Sekretär der Tschechoslowak. Akad. der Landwirtschaft, als Präs. des Verbandes der landwirtschaftlichen Schriftsteller und Journalisten etc. und war auch in verschiedenen internationalen Gremien tätig. 1935 Priv.Doz. für landwirtschaftliche Betriebslehre an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Brünn (Brno).

W.: Zásady správného pěstování a hnojení sladovnického ječmene (Grundsätze der richtigen Pflege und Düngung der Braugerste), 1910; Vliv kontroly chlévské na zvelebování chovu skotu (Der Einfluß der Stallkontrolle auf die Hebung der Viehzucht), 1911; Rolnické školy v Přerově(1865–76) a na Klášterním Hradisku u Olomouce (1876–1912) (Die landwirtschaftlichen Schulen in Prerau 1865–1876 und im Kloster Hradisch b. Olmütz [1876–1912]), 1912; K padesátiletému jubileu trvání českého zemědělského školství na Moravě (Zum 50jährigen Jubiläum des Bestandes des tschech. landwirtschaftlichen Schulwesens in Mähren), in: Moravskoslezské Revue, 1916, selbständig 1916; Národohospodářské poměry na Slovensku (Die volkswirtschaftlichen Verhältnisse in der Slowakei), 1918; Samostatná státní vysoká škola zemědělská v Brně (Eine selbständige landwirtschaftliche Hochschule in Brünn), 1920; La culture et la formation de la ferme dans la République Tchécoslovaque, 1927; Základy organizace zemědělství Československé republiky, 1934, dt.: Die tschechoslowak. Landwirtschaft, ihre Grundlagen und ihre Organisation, 1935; Problém zemědělství v celkovém plánu hospodářské politiky (Das Problem der Landwirtschaft im Gesamtplan der Wirtschaftspolitik), 1936; etc. Red.: Přednáškova Knihovna hosp. časopisu Kodym, 1912 ff.; etc.
L.: Masaryk; Otto, Erg.Bd. V/2; Köpfe der Politik, Wirtschaft, Kunst und Wiss. in Europa. Tschechoslowak. Republik, (1936); České biografie 3, 1936/41.
(F. Spurný)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 9 (Lfg. 41, 1984), S. 24
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>