Šafránek, Jan (1852-1924), Historiker und Lehrer

Šafránek Jan, Historiker und Schulmann. * Tabor (Tábor, Böhmen), 5. 5. 1852; † Prag, 29. 12. 1924. Stud. 1870–73 klass. Philol. an der Univ. Prag. 1873–76 Supplent inTabor, 1876–89 Gymnasialprof. in Kolin (Kolín), dann Bez.- und Landesschulinsp.,1899–1923 Dir. des Realgymn. in Prag-Neustadt. Neben kleineren wiss. und populären Veröff. zur antiken und tschech. Kulturgeschichte erwarb sich Š. vor allem Verdienste als gründlicher Historiker des neuzeitlichen Schulwesens in Böhmen. In seinen Arbeiten verband er tschech. Nationalbewußtsein mit Loyalität zum österr. Staatswesen. Š. trat als Befürworter des Realgymn. hervor und schrieb auch aktuelle schulpolit. Broschüren und Aufsätze.

W.: Obrazy z dějin národův starověkých (Bilder aus der Geschichte der antiken Völker) 1, 1880; Příběhy Odysseovy (Die Abenteuer des Odysseus), 1887; Vývoj soustavy obecného školství v království Českém . . . (Die Entwicklung des Volksschulsystems im Kg.Reich Böhmen . . .) 1769–1895, 1897; Za českou osvětu (Für die tschech. Kultur), 1898; Rozvoj českého školství (Die Entwicklung des tschech. Schulwesens), 1898; Reálné gymn. (Das Realgymn.), 1913; Školy české (Die tschech. Schulen), 2 Bde. (= Novočeská Bibl. 33/1–2), 1913–18; Národ a škola (Nation und Schule), 1921; Českým srdcím (Für tschech. Herzen), 1922; Cvičebná kniha jazyka latinského pro . . . třídu gymn. a realných gymn. Pro české školy vrepublice Rakouské (Übungsbuch für die latein. Sprache für die . . . Kl. der Gymn. und Realgymn. Für die tschech. Schulen in der Republik Österr.), 4 Bde., gem. mit F. Hrbek, bearb. von A. Karl, 1926; etc. Hrsg.: K. A. Vinařického korespondence a spisy pamětní (K. A. Vinařickýs Briefwechsel und Erinnerungen) 4 ( = Sbirka pramenův ku poznání literárního života . . . II, 24/4), 1925.
L.: Věstník českých profesorů 32, 1925, S. 138ff.; Zprávy I. českého státního realného gymnasia v Praze II, 1925, S. 1ff. (mit Werksverzeichnis); Masaryk; Otto; Otto, Erg.Bd. VI/1; F. Kutnar, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 2, (1977), S. 164.
(J. Kořalka)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 9 (Lfg. 44, 1987), S. 377
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>