Saturník, Theodor (1888-1949), Rechtshistoriker und Slawist

Saturník Theodor, Rechtshistoriker und Slawist. * Tabor (Tábor, Böhmen), 26. 11. 1888; † Prag, 18. 9. 1949. Stud. bis 1912 Jus an der Tschech. Univ. Prag, 1913 Dr. jur. Nach Advokaturs- und Gerichtspraxis ab 1920 Sekretär am Nationalmus, in Prag. 1923 Priv.Doz. für slaw. Rechtsgeschichte, 1928 ao. Prof., 1946 o. Prof. für mitteleurop. und slaw. Rechtsgeschichte an der Univ. Prag, 1946/47 Dekan. Ab 1934 Gen.-Sekretär und Organisator des Slaw. Inst. in Prag. S. war Schüler und Nachfolger von Kadlec (s. d.) in der Erforschung der vergleichenden slaw. Rechtsgeschichte. Sein wesentlichster Beitr. betrifft die Rezeption des byzantin. Rechts bei den Südslawen. Einige seiner Thesen zur allg. slaw. Rechtsgeschichte waren sehr umstritten.

W.: Příspěvky k šíření byzantského práva u Slovanů (Beitrr. zur Verbreitung des byzantin. Rechts bei den Slawen) ( = Rozpravy České Akad. věd a umění, Kl. 1, 64), 1922; Narodní mus. za války a po válce (Aas Nationalmus. in und nach der Kriegszeit), 1924; Jihoslovanské právo soukromé ve světle právních obyčejů (Das südslaw. Privatrecht im Lichte der Rechtsgewohnheiten) ( = Knihovna Sborníku věd právních a státních, NS, sect. du droit 1), 1926; Úvod do úsavních dějin slovenských (Einführung in die slowak. Verfassungsgeschichte), 1931; Život starých Slovanu. O právu soukromém u Slovanů v dobách starších (Das Leben der alten Slawen. Über das Privatrecht bei den Slawen in der älteren Zeit), in: L. Niederle, Slovanské starožitnosti 2/2, 1934; Přehled dějiny veřejného práva ve střední Evropě (Überblick über die Geschichte des öff. Rechts in Mitteleuropa), 2 He., 1935–38, 2. Aufl. 1946; Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě (Überblick über die Geschichte des Privatrechts in Mitteleuropa), 1945; zahlreiche kleinere Abhh. und Lehrbücher; etc. Red.: Sborník věd právních a státních (Sammelbuch für die Rechts- und Staatswiss.), 1929.
L.: B. Roučka, Th. S. (1888–1949), in: Byzantinoslavica 10, 1949, S. 322 ff. (französ.); J. Vesely, Th. S., in: Naše Věda 27, 1949/50, S. 190 ff.; R. Kalhous, Univ.Prof. Dr. Th. S. †, in: Jurist. Bll. 73, 1951, S. 130; Rechtskundig Weekblad 14, 1951; V. Procházka, Th. S., in: Czasopismo Prawno-Historyczne 3, 1951, S. 477 ff. (französ.); Masaryk; Otto, Erg.Bd. V/2; M. Navrátil, Almanach československých právníků, 1930; Komenského slovník naučný 10, 1938; Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník, 1972.
(J. Cvetler)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 9 (Lfg. 45, 1988), S. 437
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>