Sawiczewski, Florian (1797-1876), Pharmazeut und Chemiker

Sawiczewski Florian, Pharmazeut und Chemiker. * Krakau (Kraków), 4. 5. 1797; † ebenda, 1. 9. 1876. Sohn des Chemikers Józef S. (1762–1824), Bruder des Folgenden; 1815 Mag. pharm. an der Univ. Krakau, 1824 Dr. med. und Dr. chir., vervollkommnete seine Stud. dann in Paris, Berlin, München und Wien (1824/25). 1825 wurde S. Prof. der Pharmazie an der medizin. Fak. der Univ. Krakau. Neben Pharmazie und Pharmakognosie suppl. er 1829 Chemie an der philosoph. Fak., 1833 Prof. der Chemie und Pharmazie an der medizin. Fak., 1851 Prof. der Pharmazie, 1837–41 Dekan der medizin. Fak., 1851/52 Rektor, 1857 i. R. 1872 ao. Mitgl. der Krakauer Akad. der Wiss. In seinen Forschungen beschäftigte sich S. hauptsächlich mit Pharmakognosie, die er in das Vorlesungsprogramm einführte.

W.: Diss. inauguralis medico-chirurgica de Struma, 1824; Rosprawa o (skutkach i) działaniu octanu morfiny w Ekonomii zwierzęcey (Abh. über die [Folgen und die] Wirkung von Morphin-Azetat in der Viehwirtschaft), in: Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniw. Krakowskim połączonego 11–12, 1826–27; Opisanie najużywańszych roślin lekarskich pod względem ich podobieństwa i różnic (Beschreibung der am häufigsten gebrauchten Medizinalpflanzen mit Hinweis auf ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede), 1850; etc. Hrsg. und Red.: Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski. 1834–36.
L.: L. Krówczyński, in: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 4. 1959. S. 483 ff.; Hirsch; W. Enc. Powsz. PWN; Wurzbach; W. Sciborowski, Wspomnienie ś. p. F. S. doktora medycyny i chirurgii, 1877; Sześćsetlecie medycyny krakowskiej 1: Życiorysy, red. von B. Skarżyński, 1963, S. 37 ff.; S. Gołab, Stud. z Dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniw. Jagiellońskiego ( = Uniw. Jagielloński Wydawnictwa Jubileuszowe 15), 1964, S. 157 ff.; R. Rembieliński – B. Kużnicka, Historia farmacji, 1972, s. Reg.; B. Kużnicka, Kierunki rozwoju farmacji w Polsce epoki Oświecenia, 1982 s. Reg.
(Z. Kosiek)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 10 (Lfg. 46, 1990), S. 4f.
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>