Schindler, Emanuel (1882-1936), Ökonom und Jurist

Schindler Emanuel, Ökonom und Jurist. * Dt.-Brod (Havlíčkův Brod, Böhmen), 30. 5. 1882; † Brünn (Brno), 29. 10. 1936. Sohn eines Bahnmsp.; stud. 1900–02 an der Univ. Wien, 1902–05 an der Tschech. Univ. Prag Jus, 1905 Dr. jur. S. war 1905–06 Gerichts- und Advokaturspraktikant in Prag, 1906–07 besuchte er die École libre des sciences politiques in Paris, 1908–10 lehrte er als Prof. der Nationalökonomie an der Tschech. Handelsakad. in Prag, 1910–16 als Prof. an der kgl. tschech. Wirtschaftsakad. in Tabor (Tábor). 1916 wurde S. Priv.Doz. an der jurid. Fak. der Tschech. Univ. Prag. Ab 1919 war S. o. Prof. an der Hochschule für Bodenkultur in Brünn und Dir. des Inst. für polit. Ökonomie dieser Hochschule, 1922/23 Dekan der Wirtschaftssektion. In seinen Vorlesungen konzentrierte sich S. auf soziale Hauptideen des 19. Jh. sowie Probleme der Währungssysteme. Ab 1931 war er Mitgl. der Tschechoslowak. landwirtschaftlichen Akad.

W.: Dvojitý celní tarif (Doppelter Zolltarif), in: Slovník věd právnich a státnich, 1905; Merkantilismu a státní praxe v Rakousku za Leopolda I.(Merkantilismus und Staatspraxis in Österr. zur Zeit Leopold I.), in: Obzor národohospodářský 9, 1904; Zemědělství a moderní vývoj hospodářský (Agrikultur und moderne Wirtschaftsentwicklung), in: Hospodářský časopis „Kodym“ 8, 1912/3; Socialismus a obchodní politika (Sozialismus und Handelspolitik), in: Sborník věd právních a státních B/19, 1914; Ke snahám o celněpolitické sblížení rakouskoněmecké (Zu den Bestrebungen um eine zollpolit. österr.-dt. Annäherung), 1916; K padesátiletému jubileu král. české hospodářské akad. v Táboře (Zum 50jährigen Jubiläum der kgl. tschech. Wirtschaftsakad. in Tabor), in: Obzor národohospodářský 22, 1917; usw. Mitarbeit am Hospodářský slovník naučný (Wirtschaftslex.), 1905–24.
L.: Masaryk; Otto, Erg.Bd. V/2; Hospodářský slovník naučný, red. von F. Sitenský, 4, 1924; M. Vávra, Padesát let vysoké školy zemědělské v Brně 1919–69, 1, 1968, bes. S. 36ff., 64, 67 f., 92; UA Prag.
(F. Spurný)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 10 (Lfg. 47, 1991), S. 148
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>