Schubert, Andreas d. J. (1821-1898), Krippenspieler, Zimmermaler und Gastwirt
s. unter Schubert Andreas d. Ä. (1767 - 1838), Krippenspieler und Maurerpolier
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 11 (Lfg. 53, 1998), S. 269f.
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>