Šrůtek, Josef Anton (Antonín) (1822–1901), Priester, Schriftsteller und Volksbildner

Šrůtek Josef Anton (Antonín), Priester, Schriftsteller und Volksbildner. Geb. Nachod, Böhmen (Náchod, Tschechien), 2. 9. 1822; gest. Königgrätz, Böhmen (Hradec Králové, Tschechien), 21. 6. 1901. Neffe von Hurdálek (s. d.). Aus einer Familie mit ausgeprägter Priestertradition stammend, besuchte Š. das Gymn. in Braunau (Broumov), absolv. 1840–42 die phil. Jgg. in Prag und stud. dann in Königgrätz Theol.; 1846 Priesterweihe. Er blieb sein ganzes Leben in den Diensten der Königgrätzer Diözese: Ab 1846 Vikar an der Kathedrale, trat er 1847 in die Konsistorial-Kanzlei als Protokollist ein und stieg bis zum Konsistorialrat (1865) und -assessor auf. 1878 wurde er Mitgl., 1890 Archidiakon des Domkapitels. Daneben lehrte er 1851–54 Tschech. am Gymn. und an der Lehrerbildungsanstalt. 1848–49 red. Š. die Z. „Polabský Slovan“, 1852–70 „Školník“, 1859 gründete er die kath. Stiftung zur Hrsg. von Kinder- und Jugendbüchern „Dědictví maličkých“. Seine belletrist. Versuche (meistens Adaptationen von volksbildner. Prosa aus dem Dt. sowie patriot. Ged.) erschienen u. a. in den Z. „Blahověst“, „Časopis katolického duchovenstva“, „Čech“, „Památky archeologické a místopisné“, „Pražské noviny“, „Vlasť“ und „Zlaté lístky“. Sehr umfangreich war Š.s seinerzeit geschätzte schriftsteller. Tätigkeit zur sprachl. (tschech.-dt. Konversationslehrbücher) und religiösen Erziehung (Liturgik, Gebetbücher etc.) sowie zur Ortskde., bes. der Diözese Königgrätz.

W.: Loterie a pověra aneb obrácení se hříšníka k Bohu ..., 1847; A. Liška’s Elementar-Unterricht der böhm. Sprache nach den besten Sprachlehren entworfen, 1849; Německo-česká konverzační knížka ..., 1849; Náměstky se (sebe) a „svůj“ osvětleny pravidly a příklady ..., 1850; Rukověť k farní instalaci, 1850, 3. Aufl. 1891; Seznam všech městností a obcí, 1851; Liturgika čili sv. obřady neb ceremonie ... (= Dědictví Svatojanské 36), 1852, 3. Aufl. 1859; Svatopostní epištoly a evangelia ..., 1853; Statist.-topograf. Hdb. der Königingräzer Diözes ..., 1857; Klíč k náležitému vyslovování němčiny spolu s česko-německou konverzační knížkou, 1861; Německé podobnice. Německá slova, podobně a stejně vyslovovaná a psaná ..., 1878; Po dvacíti letech! Stručné děje Dědictví maličkých, 1879; etc. – Übers.: Pěvkyně, 1849 (nach W. Hauff); Dívka z českých hor, 1854 (nach A. Werfer); etc.
L.: Světozor 19, 1885, S. 664 (B.), 668ff.; Večerní noviny 9, 1896, Nr. 77, 84; Katolické listy 5, 1901, Nr. 177; Otto; Rieger; Wurzbach; J. Ježek, Zásluhy duchovenstva o řeč a literaturu českou, 1880, s. Reg.; T. Škrdle, Zásluhy českého, moravského a slezského duchovenstva o zakládání knihoven …, 1888, S. 147f.; Cat. venerabilis cleri … dioeceseos Reginae-Hradecensis … (1901, 1902), 1901, 1902, s. Reg.; A. Podlaha, Bibliografie české katolické literatury náboženské … 4, 1918, S. 1559, 2133; J. Benýšková – F. Vích, Literární Hradec Králové, 1994; L. Baštecká, in: Královéhradecko 1, 2004, S. 22ff.
(V. Petrbok)   
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 13 (Lfg. 59, 2007), S. 63f.
<=  S. 1 =>
<=  S. 1 =>