Gruber, Josef (1865-1925), Nationalökonom

Gruber Josef, Nationalökonom. * Luže (Böhmen), 3. 10. 1865; † Prag, 4. 5. 1925. Stud. in Prag Jus. Seit 1890 Beamter der Handelskammer in Prag, habilit. er sich 1901 für Volkswirtschaft an der tschech. Univ. Prag. 1907 o. Prof. für Rechtswiss. an der Techn. Hochschule in Prag, 1909 o. Prof. für Volkswirtschaft an der tschech.Univ., 1920/21 Sozialmin. Er unternahm zahlreiche Reisen nach Österr., Ungarn, Deutschland, Dänemark, Frankreich, der Schweiz, Italien, Schweden, Belgien und Holland. Seit 1896 Redakteur der Z. „Obzor Národohospodářský“. O. Mitgl. des Volkswirtschaftlichen Institutes an der Akad. d. Wiss. und Mitgl. zahlreicher anderer wiss. Ver. Volkswirtschaftliche Abhandlungen in záhlreichen Z., u. a. in: „Obzor Národohospodářský”, „Čas“, „Naše Doba”, „Česká Revue“, „Přehled“, „Finanční Listy“, „Nové Zprávy“.

W.: Hospodářstvi a národnost v poměrech českoněmeckých (Wirtschaft und Nationalität im tschechisch-dt. Verhältnis), 1900; Obchodni a živnostenská komora v Praze v prvním půlstoletí svého trvání (Die Handels- und Gewerbekammer in Prag während der ersten 50 Jahre ihres Bestehens), 1900; O světovém hospodářství (Über den Welthandel), 1900; Finanční principy moderních prostředků dopravních (Finanzprinzipien der modernen Verkehrsmittel), 1901; O vodních cestách a vodní dopravě námořní a vnitrozemské (Über Wasserstraßen und Wassertransport auf Meeren und auf Binnengewässern), 1902; Několik dat z hospodářské statistiky (Einige Daten aus der Wirtschaftsstatistik), 1902; Průplavní projekty v Rakousku s českého hlediska národněhospodářského (Kanalprojekte in Österr. vom Standpunkt der böhm. Nationalökonomie), 1903; O vývoji živnostenského zákonodárstvi v Rakousku a o cílech reformy živnostenské (Über die Entwicklung des Gewerberechtes in Österr. und über die Ziele der Gesetzgebung im Gewerberecht), 1904; Nejnovější pokusy o reformu živnostenského zákonodárství (Neueste Versuche über die Reform der Gesetzgebung im Gewerberecht), 1906; Splavnění Vltavy nad Prahou (Die Schiffbarmachung der Moldau oberhalb Prags), 1907; Technické museum pro král. České (Ein techn. Museum für das Königreich Böhmen), 1908; Obchodni a živnostenská komora v Praze (Die Handels- und Gewerbekammer in Prag), 1908; Obchodní politika (Handelspolitik), 1920; Průmyslová politika (Gewerbepolitik), 1922; Dopravni politika (Transportpolitik), 1924; Czechoslovakia, 1924; etc.
L.: Otto 28, Erg. Bd. II/2.
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 2 (Lfg. 6, 1957), S. 82f.
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>