Kapras, Jan (1880-1947), Rechtshistoriker

Kapras Jan, Rechtshistoriker. * Brünn, 17. 1. 1880; † Neubydžow (Nový Bydžov, Böhmen), 13. 5. 1947. Stud. 1898–1900 an der Univ. Innsbruck Jus., 1900–02 an der Univ. Prag, 1903 Dr.jur., 1905 Priv.Doz. für böhm. Rechtsgeschichte an der Univ. Prag; 1910 ao.Prof., 1917 o.Prof. für böhm. Rechtsgeschichte, später für Rechtsgeschichte auf dem Gebiete der Tschechoslowak. Republik, 1920 Dekan der jurid. Fak. 1921–29 Schriftleiter der Z. „Česká Revue“ („Böhm. Revue“), 1927–31 Mitgl. der Gemeindevertretung in Prag, 1931–35 Senator, 1938 Vorsitzender des Nationalrates, 1938–41 Min. für Schulwesen und Kultus.

W.: K dějinám českého zástavního práva (Zur Geschichte des böhm. Pfandrechtes), 1903; Poručenství nad sirotky v právu českém (Die Vormundschaft über die Waisen im böhm. Rechte), 1904; Právní dějiny zemí koruny české (Die Rechtsgeschichte der Länder der böhm. Krone), 3 Bde., 1913–20; Český stát a centralisace zemí habsburských (Der böhm. Staat und die Zentralisation der habsburg. Länder), 1918; Mírový spolek Jiřího z Poděbrad (Der Friedensver. des Georg Podiebrad), 1919; Přehled právních dějin zemí české koruny (Übersicht der Rechtsgeschichte der Länder der böhm. Krone), 1919 ff., Neuaufl. 1935; Z dějin českého Slezska (Aus der Geschichte des böhm. Schlesien), 1922; O českém státě za války a po válce (Über den böhm. Staat im Kriege und nach dem Kriege), 1925; etc.
L.: M. Navrátil, Almanach českých právníků (Almanach tschech. Juristen), 1904; ders., Almanach československých právníků (Almanach tschechoslowak. Juristen), 1930; Masaryk 3; Otto 28, Erg. Bd. III/1.
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 3 (Lfg. 13, 1963), S. 226
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>