Máchal, Jan (1855-1939), Literarhistoriker

Máchal Jan, Literarhistoriker. * Neuhof (Nové Dvory, Böhmen), 25. 10. 1855; † Prag, 3. 11. 1939. Stud. an der Univ. Prag slaw. Philol. (1887 Dr. phil.); 1882–1888 Gymn. Prof. in Dt. Brod, dann in Prag. 1894 habil., 1901 ao., 1911 o. Prof. der slaw. Literaturen an der Univ. Prag. Vom Stud. der slaw. Mythol. und der slaw. Volksepik kam M. zur Bearb. der vergleichenden slaw. Literaturen von der ältesten Zeit bis zum Ende des 19. Jh. Zahlreiche Stud. widmete er dem tschech. Drama und den bedeutenden Schriftstellern des 19. Jh., deren Werke er in sorgfältigen Editionen herausgab.

W.: Nákres slovanského bájesloví (Entwurf einer slaw. Mythol.), 1891; O bohatýrském eposu slovanském (Über das slaw. Heldenepos), 1894; O českém románu novověkém (Über den neutschech. Roman), 1902, 2. Aufl. 1930; Slovenské bájesloví (Slaw. Mythol.), 1904; Středočeské skladby dramatické liturgického původu (Tschech. mittelalterliche Dramen liturg. Herkunft), 1908; L. N. Tolstoj, 1912; Ševčenko, 1919; Slovenské literatury (Slaw. Literaturen), 3 Bde., 1922–29; Dějiny českého dramatu (Geschichte des tschech. Dramas), 1929; O symbolismu v literatuře polské a ruské (Über den Symbolismus in der poln. und russ. Literatur), 1935; etc. Abhh. in Český lid, Listy filologické, Český časopis historický, Slovanský přehled etc. Beitrr. zu Otto. Red.; Národopisný věstník českoslovanský, 1911–28; Časopis pro moderní filologii, 1914–29; etc.
L.: Jahresber. der böhm. Ges. der Wiss., 1905/07, S. 33, 1911, S. 33; Časopis Národního muzea 114, 1940, S. 224 ff.; Časopis pro moderní filologii 26, 1940, S. 297 ff.; Naše věda 20, 1941, S. 248 f.; Sborník prací k sedmdesátým narozeninám J.M. (Sammelbuch zum 70. Geburtstage J.M.s), hrsg. von J. Horák und M. Hýsek, 1925; Masaryk 4; Otto, Erg. Bd. III/2; Příručni slovník naučný 3; Novák, S. 1194.
(Havel)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 5 (Lfg. 25, 1972), S. 391
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>