Pietor, Ambro; Ps. A. P., A. Petrov, Bobrovecký (1843-1906), Journalist

Pietor Ambro, Ps. A. P., A. Petrov, Bobrovecký, Journalist. * Bobrovec (Slowakei), 15. 10. 1843; † St. Martin (Martin, Slowakei), 3. 12. 1906. Wirkte einige Zeit als Kreisnotar und war ab 1870 journalist. tätig. Er red. die Z. „Národnie noviny“ (ab 1875), „Živena“, „Národní almanach“ (1. Jg. 1872, 2. Jg. 1885) und war ab 1881 verantwortlicher Chefred. und Verleger des „Národný hlásnik“. Er verfaßte zahlreiche polit. und populärwiss. medizin. Artikel in verschiedenen Z. P. machte sich um die Journalistik in der Slowakei sehr verdient.

L.: Kurier Warszawski, 1885, n. 571; Jednota 2, 1897, S. 100; Naša glačová pravota, in: Národnie noviny, 1899, n. 143–48; Masaryk; Otto 19; Rizner; Szinnyei; R. Pokorný, Z potulek na Slovensku, Bd. 1, 1884; J. Vlček, Dějiny literatury slovenskej, 1890, S. 274; Vilimkovo národné album, o. J., S. 264.
(N. Duka Zólyomi)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 36, 1979), S. 68
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>