Popp (Papp), Vasile (Ladislaus Basilius) (1789-1842), Mediziner und Schriftsteller

Popp (Papp) Vasilie (Ladislaus Basilius), Mediziner und Schriftsteller. * Chimitelnik (Siebenbürgen), 15. 4. 1789; † Kleinschlatten (Zlatna, Siebenbürgen), 6. 3. 1842. Sohn eines griech.-orthodoxen Pfarrers; stud. 1807–10 Phil. und Jus in Klausenburg (Cluj-Napoca), ab 1811 Phil. und Med. an der Univ. Wien, 1814 Dr. phil., 1817 Dr. med. Vermutlich ab 1817 war er Dolmetscher für die rumän. Sprache bei der Siebenbürg. Hofkanzlei. 1817–20 und 1821–28 war er als prakt. Arzt in Kronstadt (Braşov), dazwischen kurze Zeit als Dir. und Lehrer für Phil. und Philol. am Seminar in Jassy (laşi), 1828/29 als Physikus in Fogarasch (Făgăraş), dann als Bergwerksarzt in Kleinschlatten tätig. P., ungemein vielseitig, arbeitete u. a. über Fragen aus dem Gebiete der Med., der Geschichte etc.

W.: Despre apele minerale dela Arpătac, Bodoc şi Covasna şi despre întrebuinţarea aceloraşi în deschilinite patimi (Über die Mineralwässer von Arpătac, Bodoc und Covasna und ihre Verwendung bei verschiedenen Krankheiten), 1821; Memoria inaugurationis Pontificiae Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Joannis Lemény de Eadem . . ., 1833; Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania . . . (Über die rumän. Buchdruckereien in Siebenbürgen . . .), 1838; Celibatul – Necăsătoriţii (Der Zölibat – die Unverheirateten), in: Foaia Literară 1, 1838; Diplomatică (Diplomatik), ebenda, 1, 1838; Trăsuri oareşicare din biografia sau viaţa răposatului d. paharnic Vasilie Fabian sau Bob (Einiges aus der Biographie oder aus dem Leben des verstorbenen Mundschenks Vasilie Fabian oder Bob), in: Foaie pentru minte, inimăşi literatură 3, 1840; Despre necăsătoria mirenească (Über die Ehelosigkeit bei Laien), ebenda, 7, 1844; Huldigungsgedichte in latein. Sprache; etc.
L.: V. P. 1789–1842. in: Gazeta de Transilvania, 1842, S. 37; G. Bariţiu, Dr. V. P., in: Transilvania 1, 1868, S. 129 ff., 162 ff.; I. Muşlea, Viaţa şi opera Doctorului V. P. (1789–1842), in: Universitatea regele Ferdinand I, Cluj. Anuarul Institutului de Istorie Naţională 5, 1930, S. 86 ff.; ders., Contribuţiuni nouă la vieaţa şi opera doctorului V. P. 1789–1842, ebenda, 6, 1936; ders., Doctorul V. P. La centenarul morţii sale, in: Transilvania 73, 1942, n. 7; S. Rusu, Cea dintîi lucrare medicală în limba românească: Despre apele minerale de V. P., 1935; V. L. Bologa – S. Izsák, Fapte şi oameni din trecutul medicinei în patria noastră, 1962, S. 80 ff.; G. E. Marica, Foaie pentru minte, inimăşi literatură, 1969, s. Reg.
(C. Bodea)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 38, 1981), S. 203
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>