Pósta, Béla (1862-1919), Numismatiker und Archäologe

Pósta Béla, Numismatiker und Archäologe. * Kecskemét (Ungarn), 22. 8. 1862; † Klausenburg (Cluj-Napoca, Siebenbürgen), 16. 4. 1919. Stud. zuerst Jus, dann Phil. an der Univ. Budapest, 1884 Dr. phil. 1885 Diurnist, 1886 Hilfskustos, 1895 Kustos an der numismat., dann an der archäolog. Abt. des Ung. Nationalmus. 1897 beteiligte er sich an der großen Ostasienexpedition J. Gf. Zichys. 1899–1919 wirkte P. als o. Prof. der Archäol. an der Univ. Klausenburg. Ab 1899 red. er die Z. „Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem-és Régiségtárából“.

W.: Érmészeti bizonyítékok Magyarország történetéhez (Numismat. Quellen zur Geschichte Ungarns), 1886; Baranya vármegye története az őskortól a honfoglalásig (Geschichte des Kom. Baranya von der Urzeit bis zur ung. Landnahme), 1898; Régészeti tanulmányok az oroszföldön. Archaeolog. Stud. auf russ. Boden, 2 Tle. (= Zichy J. Gróf harmadik Ázsiai utazása. 3. Asiat. Forschungsreise des Gf. E. Zichy 3–4), 1905; Kolozsvári Márton és György (Martin und Georg von Klausenburg), 1908; Szabályzat-minták múzeumok és könyvtárak számára (Musterstatuten für Mus. und Bibl.), 7 He., 1908; A magyar nemzet és a művészetek (Die ung. Nation und die Künste), 1911; P. B. naplószerű följegyzései (B. P.s tagebuchartige Aufzeichnungen), hrsg. von J. Banner, 1962.
L.: S. Ferenczi, Dr. P. B. irodalmí munkássaga (1885–1919), in: Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem – és Régiségtárából I, 1941, S. 33 ff.; J. Banner, P. B. . . ., in: Archaeologiai Értesítő 89, 1962, S. 239 f.; Das geistige Ungarn; M. Életr. Lex.; Pallas; Révai; Szinnyei; Új M. Lex.; P. B. születésének százados ünnepe, red. von J. Banner, 1962.
(K. Benda)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 38, 1981), S. 224
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>