Rubeš, František Jaromír; Ps. Fr. Čížkovský (1814-1853), Schriftsteller und Beamter

Rubeš František Jaromír, Ps. Fr. Čížkovský, Schriftsteller und Beamter. * Čižkow b. Pilgram (Čížkov u Pelhřimova, Böhmen), 16. 1. 1814; † Skutsch (Skuteč, Böhmen), 10. 8. 1853. Sohn eines Brauereipächters; 1834–36 im Prager Priesterseminar, dann Erzieher in Bystřitz b. Beneschau (Bystřice u Benešova); 1837–45 stud. er an der Univ. Prag Jus und war daneben wieder als Erzieher tätig. Dann arbeitete R. als Justizbeamter 1845–47 in Karolinenthal (Karlín), ab 1847 in Načeradec, ab 1850 in Kuttenberg (Kutná Hora), ab 1851 in Skutsch. Ab 1834 publ. er in mehreren Z. wie „Květy“, „Vlastimil“, „Paleček“ und „Včela“ sowie in Almanachen wie „Vesna“ und „České besedy“. R., genannt der „Bürgerromantiker“, war der erste ausgeprägte Humorist der neueren tschech. Literatur, bes. in populären Erz. und Novellen aus dem Leben der jungen kleinstädt. Intelligenz und der Beamtenschaft aus dem Landadel sowie in Deklamationsstücken zur Unterhaltung des tschech. vormärzlichen Bürgertums. Gem. mit Hajniš (s. d.) und V. Filípek red. er 1842–47 die erste tschech. humorist. Z., „Paleček, milovník žertu a pravdy“.

W.: Deklamovánky a písně (Deklamationsstücke und Lieder), 6 Bde., 1837–47, Neuaufl., hrsg. von F. Strejček, 1926; Pan amanuensis na venku aneb Putování za novelou (Herr Amanuensis auf dem Lande oder Die Wanderung zur Novelle), 1842, Neuaufl. 1949 (mit Biographie); Harfenice (Die Harfenistin), 1844; Povídky, obrazy ze života, národní pověsti a báchorky (Erz., Bilder aus dem Leben, Volksgeschichten und Märchen), 1847, Neuaufl. 1887; Spisy (Schriften), 4 Bde. ( = Spisy výtečných českých básníků novověkých, Tl. 1, 1–4), 1860; Spisy (Schriften), 2 Bde., 1884; Sebrané spisy (Ges. Schriften), 2 Bde. ( = Národní bibliotéka 83, 87), 1887–(89); Spisy (Schriften), 2 Bde., 1894 (mit Biographie); Sebrané spisy (Ges. Schriften), 1906; Vybrané práce (Ausgewählte Arbeiten), hrsg. von K. Rieger, 1913; Humoresky (Humoresken), hrsg. von M. Novotný, 1941; Humoresky (Humoresken), hrsg. von F. Oberpfalcer, 1944; Humoresky (Humoresken), hrsg. von O. Svejkovská und M. Řepková, 1960 (mit Biographie); etc.
L.: (J. Neruda), F. J. R., in: Humoristické listy 20, 1878, S. 249 f., auch in: J. Neruda, Podobizny 1, 1951, S. 92 ff.; A. Veselý, Mácha a jeho odpůrci, in: Česká revue, 1913, S. 26 ff.; J. Václav z Finberka, Vlastenectví F. J. R., in: Časopis Národního muz. 103, 1929, S. 196 ff.; V. Vodička, R. a Klicpera, in: Akord 7, 1939/40, S. 208 ff.; F. Hampl, Milovník žertu a pravdy, in: Nový život 5, 1953, S. 968 ff.; J. Skalička, K Rubšovým parodiím, in: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Jazyk a literatura 6, 1959, S. 111 ff.; Masaryk; Otto; Otto, Erg. Bd. V/2; Rieger; Wurzbach; J. E. Sojka, Naši mužové, 1862, S. 366 ff.; Po desíti letech. Zpomínky na F. J. R., 1863; A. Novák, F. J. R. a počátky novočeské literatury humoristické, in: Literatura česká 19. století III/1, 1905, S. 212 ff.; J. Jakubec–A. Novák, Geschichte der čech. Litteratur ( = Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen 5/1), 2. Aufl. 1913, S. 235 f.; J. Jakubec, Dějiny literatury české 2 ( = Laichterův výbor nejlepších spisů poučných 53), 1934, S. 758 ff.; F. Strejček, Humorem kzdraví a síle národa, 1936, s. Reg.; T. Zapletal, F. J. R., 1936; V. Preclík, F. J.R., 1948; F. J. R., buditel Kolína a jeho doba (1814–53), hrsg. von R. Marek, 1953 (Ausst. Kat.); J. Vlček, Z dějin české literatury 3, 1960, S. 148 ff.; Dějiny české literatury, red. von J. Mukařovský, 2, 1960, s. Reg.; slovnik českých spisovatelů, 1964; Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, 1973, S. 238 ff.
(J. Opelík)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 9 (Lfg. 44, 1987), S. 309
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>