Seredyński, Władysław (1841-1893), Bibliothekar und Lehrer

Seredyński Władysław, Bibliothekar und Lehrer. Geb. Jasło, Galizien (Polen), 19. 5. 1841; gest. Tarnów, Galizien (Polen), 9. 3. 1893. Sohn von Hipolit August S. (s. d.). 1860–64 stud. S. an der Phil. Fak. der Univ. Krakau; 1865 Dr. phil. 1863 wurde er Kustos der Museal- und Bibl.smlgg.der Krakauer Wiss. Ges. Nach Gründung der Akad. der Wiss. in Krakau war er Kustos von deren Bibl. S. beschäftigte sich mit der Vervollständigung der Bibl.smlgg. der Ges. und dann der Akad. und verfaßte einen systemat. Kat. Auch bearb. er den ersten Kat. der Ms.smlgg. der Ges., aus welchem er in einem Spezialkat. („Rękopismy Towarzystwa Naukowego systematycznie zestawione“) 545 Mss. zusammenstellte. Zugleich war er als Lehrer tätig, und zwar ab 1863 als Supplent im Annen-Gymn. in Krakau, ab 1871 als Lehrer und dann 1879–84 Dir. des Lehrerinnenseminars in Krakau. 1885 übersiedelte er nach Tarnów, wo er bis zu seinem Lebensende im Lehrerseminar Poln., Geschichte und Geographie unterrichtete. Ab 1867 war S. Mitgl. der Krakauer Wiss. Ges., ab 1873 ao. Mitgl. der Krakauer Wiss. Akad., 1873–83 Sekr. des Hist. Ausschusses. Er war Autor von hist. und pädagog. Arbeiten, u. a. des ersten Hdb. auf diesem Gebiet in Galizien.

W.: Sprawa obioru następcy na tron, za panowania i po abdykacji Jana Kazimierza, 1865; Kilka myśli dotyczących przyszłego urządzenia zakładu nauczycielskiego szkół ludowych, 1866; Pedagogia polska w zarysie, 1868; Rękopismy Towarzystwa Naukowego systematycznie zestawione, 1869; Ogólne zasady wychowania dla użytku seminariów nauczycielskich, 1883; Rys dziejów wychowania w biografiach i szkicach, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły ludowej w Austrii i Polsce ..., 1891; etc. – Ed.: S. F. Medeksza, Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie, 2 Bde., 1872–75.
L.: PSB; Szkoła 30, 1893, S. 171; Przewodnik Bibliograficzny 16, 1893, S. 81; C. K. Seminaria nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego w okresie 1871–96, 1897; D. Rederowa – Z. Jabłoński, in: Rocznik Bibl. PAN w Krakowie 1, 1955, S. 9, 15f., 19; D. Rederowa – K. Stachowska, ebd. 2, 1956, s. Reg.; K. Stachowska, ebd. 4, 1958, S. 155f.; dies., ebd. 32, 1987, s. Reg.; Bibliografia filozofii polskiej 1865–95, 1971, S. 331f.; Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, 1972; E. H. Nieciowa, Członkowie AU oraz PAU 1872–1952, 1973; C. Majorek, in: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniw. Gdańskiego. Pedagogika, Historia Wychowania 10, 1980, S. 99ff.; Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji u progu autonomii (1860–73), ed. C. Majorek, 1980, s. Reg.
(A. Gruca)  
PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 12 (Lfg. 56, 2002), S. 186
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>
Bd. <==> | |<1  <=−10<=  S. 1 =>+10=>